Risavika Fakling

Beredskapsøvelse 13 desember 2022 hos Risavika LNG anlegget

Storøvelse i Risavika

Tirsdag 13. desember 2022 fra morgenen avholdes det en fullskalaøvelse for operativ beredskapsorganisasjon hos Risavika Produciton AS på LNG anlegget i Risavika. Øvelsen gjennomføres i samtrening med beredskapsenheter fra lokale nødetater. Øvelsen går ut på å kunne håndtere uforutsette hendelser i anlegget på en best mulig måte operativt og administrativt i samhandling med nødetatene og andre spesialister.

Øvelsen avsluttes i løpet av ettermiddagen samme dag.

Back to list